11 Ways Of Perfect Dissertations Domination

Bunun üzerine görevinden alınan kaymakam Diyarbakır’a çağırılır ve yolda öldürülür.

Lice Kaymakamı Hüseyin Nesimi’nin oğlu, Abidin Nesimi anılarında, devlet memurlarının ortadan kaldırılmasının Diyarbakır Valisi Dr. Reşit’in emriyle olduğunu aktarmakta ve başka isimler de vermektedir. “Basra Valisi Ferit, Müntefak Mutasarrıfı Bedi Nuri… Beşiri Kaymakam vekili Sabit, gazeteci İsmail Mestan”, öldürülenler arasındadır.

Öldürülme nedeni açıktır Ermenilerin imhasına “muhalefet edecek kadronun tasfiyesi kaçınılmazdı. Bu itibarla… adı geçen kişilerin tasfiyesini zorunlu görülmüştü. ” 38 Abidin Nesimi, Yılların İçinden [Within the A long time], (İstanbul: Gözlem Yayınları, 1977).

Producing An Dissertation, The Straightforward Way DissertationsWritingServices

pp. Reşit Irakta bulunduğu dönemde ve daha sonra Diyarbakır valiliği sırasında faili bulunamayan birçok cinayetler olmuştur. Bunların içinde en önemlileri Basra Valisi Ferit’in, Müntefek mutasarrıfı Bedi Nuri’nin, Lice kaymakamı babam Hüseyin Nesimi’nin, Beşiri kaymakam vekili Sabit’in, gazeteci İsmail Mestan’ın vb.

öldürülmeleridir. Bu Çerkez jandarma ekibi ve milis Kürtler olan Bedirhani, Milli ve Karakeçili aşiretleri Searching for a high-quality composing program navigate to this web-site can provide the top writing program mensuplarıyla Ermeni tehcirinin gerçekleştirilmesi imkânsızdı. Çünkü bu kadro yağma ve talan kadrosudur. Bu yüzden bu kadro tehciri yapamamış ve onu katliama dönüştürmüştür.

It Is Useful To Work With Free Dissertations DissertationsWritingServices

Yağma ve talanı gerçekleştirmeye muhalefet edecek kadronun da tasfiyesi kaçınılmazdı. ” 39 As the posting primarily focuses on Akçam’s utilization of his sources, a dialogue of the part and the responsibility of Dr. Reşit stay outside of the scope of this assessment essay.

Nonetheless, Dr. Reşit’s very own phrases about his actions in Diyarbakır province deliver a impressive indictment of his perform. On this matter, see Mithad Şükrü Bleda, İmparatorluğun Çöküşü [The Fall of the Empire], (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1979), pp.

40 Abidin Nesimi, Yılların İçinden . pp. Reşit’in bir emri var mıdır? Yoksa bu olay onun bilgisi dışında mı olmuştur? Bu soruların cevabını Dr. Reşit’in “Müdafaaname”sinden öğrenebiliriz… Bu “Müdafaaname”sinde Dr. Reşit, babama karşı son derece hürmetkâr olduğunu, vücudunun millete büyük faydalar bırakacağı nitelikte olduğunu, onun öldürülmesine emir vermesinin imkansız olduğunu yazmıştır. Pek doğaldır ki, babamın bu adla anılan seyyar jandarma müfrezesince öldürüldüğü için Dr.

Reşit’e karşı sempatim olamaz. Dr. Reşit üzerine araştırmalar yaptım.

Dr. Reşit’i sürgün bulunduğu Trablusgarb’daki sürgün arkadaşlarından ve diğer kişilerden, özellikle Trablusgarb valisi Giritli Celal Bey den soruşturdum. Rahmetli Cami Baykurt da, Celal Bey de onun lehinde şahadette bulunmuşlardır. Dr. Reşit’in iyi niyetli fakat dar görüşlü birisi olduğu kanısındayım.

” 41 For the day of Bedi Nuri’s murder, see Ali Çankaya, Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler [Record of the University of Community Administration and Its Pupils], Vol. I want to thank Professor Ali Birinci who called my interest to this important supply. On the date of Ferit’s murder, see Turgut Yurdabak, ed. Harp Akademilerinin 127 Yılı 1848-1975 [127 A long time of War Academies 1848-1975], (Ankara: Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı, 1975), 2nd element, “54th Class, 1901-1902 Graduates,” p. 42 For a summary of the events top to the murder and a description of its causes, see Tarık Mümtaz Göztepe, Osmanoğulları’nın Son Padişahı Vahideddin Gurbet Cehenneminde .

Weitere Artikel

Related posts:

  1. Practical techniques for crafting dissertations. On line dissertation posting expert services. Ways to earn a powerful representation essay?
  2. 11 Types Of Most effective Dissertation Domination
  3. dissertationswritingservices Thirteen Strategies Of Most effective Dissertation Domination

Einen Kommentar schreiben